Privacyverklaring

Wanneer je overweegt bij Helder (IsHelder B.V.) een leaseovereenkomst af te sluiten en je ons met dat doel informatie verschaft, zullen wij zorgvuldig omgaan met die informatie. Gegevens die inzicht geven in wie je bent en die je voor ons en anderen identificeerbaar maken, noemt met ‘persoonsgegevens’. Gebruik van deze gegevens kan, indien dat niet zorgvuldig gebeurt, leiden tot een inbreuk op je persoonlijke levenssfeer. Wij willen de verwerking van die gegevens om die reden verzorgen op een wijze die voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van je privacy.

Bij het verwerken van persoonsgegevens gaan we zorgvuldig te werk. Dit kan en mag je van ons verwachten. Wij zullen je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en met de geldende wetgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens) op het gebied van gegevensbescherming.

Onze medewerkers leggen tevens een bankierseed af. De eed bevat verklaringen op het gebied van onder meer het centraal stellen van het klantbelang, geen misbruik maken van kennis, geheimhouding van hetgeen is toevertrouwd en het maken van een zorgvuldige belangenafweging. De tekst ervan kun je vinden op www.wetten.overheid.nl en meer informatie op de website van de AFM (www.afm.nl).

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

De gegevens die je ons verstrekt bij de aanvraag van een leaseovereenkomst, worden door ons gebruikt voor:

 • De afhandeling van jouw aanvraag;
 • Het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en);
 • Het uitvoeren van mobiliteitsdiensten;
 • Het voeren van de administratie, contractbeheer, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Om met jou in contact te kunnen treden;
 • Het uitvoeren van kredietverificatie en -registratie;
 • Het verrichten van marktonderzoek;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht; zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW);
 • Het behandelen van geschillen (zie voor de actuele klachtenprocedure op www.helder.nl);
 • Het (laten) verzorgen van de accountantscontrole.

Bijzondere gegevens en de verwerking daarvan

Met gegevens waarvan de verwerking een grote inbreuk kan vormen op jouw persoonlijke levenssfeer, omdat zij gevoelige informatie verschaffen, gaan wij extra zorgvuldig om. Hierbij kun je denken aan uw geboortedatum in combinatie met het documentnummer van je legitimatiebewijs die worden opgevraagd voor het juist op naam te kunnen zetten van het leasevoertuig.

Met het oog op een verantwoord acceptatiebeleid raadplegen voert EDR Credit Services B.V., in opdracht van IsHelder B.V. via Care4Lease B.V., een acceptatietoets uit. Doel hiervan is, risico’s te beheersen en het juist uitvoeren van het acceptatiebeleid zoals bepaald volgens Keurmerk Private Lease. Het privacyreglement van EDR Credit Services B.V. is op deze acceptatietoets van toepassing. Zie ook de website www.edrcreditservices.nl.

Uitwisseling van derden

Helder is onderdeel van de Bovemij Verzekeringsgroep en kan je persoonsgegevens verstrekken aan andere entiteiten binnen de Bovemij Verzekeringsgroep. Verder verstrekken we jouw gegevens alleen aan partners die betrokken zijn bij het tot stand komen en naleven van de leaseovereenkomst. Zo wordt bijvoorbeeld de kredietverificatie en -registratie door Care4Lease uitbesteedt aan EDR Credit Services B.V. en worden de verzekeringen ondergebracht bij NV Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij.

Care4Lease B.V. (C4L)
Voor het uitvoeren van de administratie en contractbeheer.

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)
Bij het BKR wordt 65% van de totale waarde van je leaseovereenkomst geregistreerd.

EDR Credit Services B.V. (EDR)
Uitvoeren van het acceptatiebeleid, zoals bepaald volgens Keurmerk Private Lease.

N.V. Schadeverzekering-maatschappij Bovemij
Voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst van je auto, indien verzekering als component onderdeel uitmaakt van je leaseovereenkomst.

Het autobedrijf dat je auto levert
Om de auto te kunnen bestellen.

Rijksdienst voor het Wegverkeer
Om de auto op jouw naam te stellen.

(Marketing)communicatie

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor:

 • het versturen van enquêtes waarin we feedback over onze producten en diensten vragen.
 • het communiceren van informatie om je op de hoogte te houden van evenementen, speciale aanbiedingen, wijzigingen met betrekking tot onze producten en diensten.

Cookies voor managementinformatie

Op onze website verzamelen wij informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. Wij gebruiken deze informatie om de website te verbeteren en daarmee beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als je wilt dat wij geen cookies plaatsen, dan kun je deze uitschakelen door in je browserinstellingen automatische acceptatie van cookies uit te zetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

Jouw rechten

Je mag van ons een overzicht vragen van je verwerkte persoonsgegevens. Wanneer deze gegevens onjuist zijn, dan kun je per mail een aanpassing verzoeken. Ben je het er niet mee eens dat wij je gegevens verwerken? Je kunt per email verzet aantekenen.

In beide gevallen mag je jouw mail sturen naar klantenservice@helder.nl. Vermeld in deze mail duidelijk je naam en het kenteken van je leaseauto of het nummer van je leaseovereenkomst.

Vragen?

Heb je vragen met betrekking tot ons privacybeleid en onze werkwijze op dit gebied, neem dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op. Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen door een mail te sturen naar klachten@helder.nl. Bekijk de klachtenregeling.