Privacyverklaring

Wanneer je overweegt bij Helder (IsHelder B.V.) een leaseovereenkomst af te sluiten en je ons met dat doel informatie verschaft, zullen wij zorgvuldig omgaan met die informatie. Gegevens die inzicht geven in wie je bent en die je voor ons en anderen identificeerbaar maken, noemt met ‘persoonsgegevens’. Gebruik van deze gegevens kan, indien dat niet zorgvuldig gebeurt, leiden tot een inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer. Wij willen de verwerking van die gegevens om die reden verzorgen op een wijze die voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van je privacy.

Bij het verwerken van persoonsgegevens gaan we zorgvuldig te werk. Dit kan en mag je van ons verwachten. Onze medewerkers leggen een bankierseed af. De eed bevat verklaringen op het gebied van onder meer het centraal stellen van het klantbelang, geen misbruik maken van kennis, geheimhouding van hetgeen is toevertrouwd en het maken van een zorgvuldige belangenafweging. De tekst ervan kun je vinden op www.wetten.overheid.nl en meer informatie op de website van de AFM (www.afm.nl).

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

De gegevens die je ons verstrekt bij de aanvraag van een leaseovereenkomst, worden door ons gebruikt voor de afhandeling van je aanvraag. Onderdelen van het acceptatieproces besteden wij uit aan EDR Credit Services B.V.. Hiervoor ontvangen zij van ons enkele gegevens van jou. Nadat EDR Credit Services B.V. het acceptatieproces met je heeft afgerond, zenden zij ons alleen de gegevens die wij nodig hebben voor het aangaan en beheren van jouw lopende leaseovereenkomst.

Samengevat: je persoonsgegevens worden door Helder verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • De afhandeling van jouw aanvraag;
 • Het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Om met jou in contact te kunnen treden en te reageren op door jouw gestelde vragen;
 • Het berekenen en vastleggen van verschuldigde bedragen;
 • Het verrichten van marktonderzoek;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht; zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW);
 • Het behandelen van geschillen (zie voor de actuele klachtenprocedure www.helder.nl);
 • Het (laten) verzorgen van de accountantscontrole.

Bijzondere gegevens en de verwerking daarvan

Met gegevens waarvan de verwerking een grote inbreuk kan vormen op jouw persoonlijke levenssfeer, omdat zij gevoelige informatie verschaffen, gaan wij extra zorgvuldig om. Hierbij kun je denken aan je geboortedatum in combinatie met het documentnummer van je legitimatiebewijs die worden opgevraagd voor het juist op naam te kunnen zetten van het leasevoertuig.

Met het oog op een verantwoord acceptatiebeleid raadplegen voert EDR Credit Services B.V., in opdracht van Helder, een acceptatietoets uit. Doel hiervan is, risico’s te beheersen en het juist uitvoeren van het acceptatiebeleid zoals bepaald volgens Keurmerk Private Lease. Dat betekent dat we toetsen of je de leaseprijs kunt betalen, nu en gedurende de leaseperiode. Het privacyreglement van EDR Credit Services B.V. is op deze acceptatietoets van toepassing. Zie ook de website www.edrcreditservices.nl.

Uitwisseling van derden

Als je een leasecontract bij ons afsluit, worden je gegevens door Helder verstrekt aan de volgende derde partijen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de leaseovereenkomst:

Care4Lease B.V. (C4L)
Voor het uitvoeren van de administratie en contractbeheer.

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)
Bij het BKR wordt 65% van de totale waarde van je leaseovereenkomst geregistreerd.

EDR Credit Services B.V. (EDR)
Uitvoeren van het acceptatiebeleid, zoals bepaald volgens Keurmerk Private Lease.

N.V. Schadeverzekering-maatschappij Bovemij
Voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst van je auto, indien verzekering als component onderdeel uitmaakt van je leaseovereenkomst.

Het auto(schade)bedrijf
Voor de bestelling, de aflevering, het onderhoud en reparaties van de auto.

Rijksdienst voor het Wegverkeer
Voor het tenaamstellen van het voertuig.

(Marketing)communicatie

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor:

 • het versturen van enquêtes waarin we feedback over onze producten en diensten vragen.
 • het communiceren van informatie om je op de hoogte te houden van evenementen, speciale aanbiedingen, wijzigingen met betrekking tot onze producten en diensten.

Bewaartermijnen

Helder zal gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren:

 • Nadat een klantrelatie beëindigd is worden alle persoonsgegevens na maximaal vijf jaar verwijderd.
 • Mocht een oud-klant nog een openstaande vordering hebben staan bij Helder dan bewaren we de gegevens zolang als de vordering nog niet is verjaard.
 • We bewaren prospectgegevens vijf jaar na verloop van de uitgebrachte offerte of na het laatste contactmoment.
 • We zijn wettelijk verplicht om alle financiële gegevens zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Het is mogelijk dat hierbij ook persoonsgegevens worden bewaard.
 • We moeten ongebruikelijke transacties vijf jaar bewaren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Beveiliging

We vinden het bij Helder erg belangrijk dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Wanneer er onverhoopt toch iets mis gaat, dan zullen wij in actie komen. Dit doen we ook bij datalekken, die we als dat nodig is zowel aan jou als de toezichthouder melden.

Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens en gebruiken deze alleen als ze deze daadwerkelijk nodig hebben om hun werk uit te voeren.

Jouw rechten

Je hebt het recht om inzicht te krijgen wat we met je persoonsgegevens doen, eventuele fouten te laten corrigeren, verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen, persoonsgegevens niet meer verder te laten verwerken, afgezien van het opslaan van deze gegevens, je toestemming in te trekken tegen automatische besluitvorming en bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Je mag van ons een overzicht vragen van je verwerkte persoonsgegevens. Mocht je een beroep willen doen op een van bovenstaande rechten dan kun je hiervoor een e-mail sturen naar info@helder.nl.

Cookies

Natuurlijk maken ook wij gebruik van ‘cookies’. Wij gebruiken zowel functionele (die zijn nodig) en analyserende (meten is weten) cookies. Een cookie is een kleine tekstbestandje, dat (tijdelijk) wordt opgeslagen op de harde schijf van je computer. Zonder functionele cookies zouden sommige functionaliteiten op de website niet werken. Met de analyserende cookies doen we kennis op.  Ze helpen ons inzien hoe je onze website gebruikt en geeft ons inzicht  hoe wij de website elke keer weer beter en klantvriendelijker kunnen maken. Daarnaast gebruiken we ze ook voor marketingdoeleinden.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen. Hou er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal werkt. Je kan dit in de instellingen van je browser uitschakelen. Hier kan je er ook voor kiezen om de cookies te verwijderen en/of om een signaal te krijgen voor iedere cookie die wordt geplaatst. Als je het cookiegebruik uitzet, beperkt dat het gebruik van onze website en diensten. Hoewel je onze website nog steeds kan bezoeken, is het mogelijk dat de website niet meer optimaal werkt.

Vragen?

Heb je vragen met betrekking tot onze privacyverklaring of onze werkwijze op dit gebied? Neem dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op. Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun je deze indienen bij Winand Swelsen, de Functionaris Gegevensbescherming van Helder. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
Winand Swelsen (privacy@bovemij.nl)